Тергөөчү – иши боюнча тергөө жүргүзүүгө укуктуу, КРдин прокуратура, ички иштер, улуттук коопсуздук органдарында, каржы полициясында жана башка мамлекеттик органдарда иштеген кызмат адамы.

Колдонулган адабияттар түзөтүү