Термодиффузия – газ аралашмасынын же эритменин компоненттеринин чөйрөдөгү температуранын градиентинин таасиринен которулушу.

Термодиффузия системанын бир тектүүлүгүн сактай албайт (бузат), б. а. Термодиффузия учурунда компоненттердин концентрациясы төмөнкү жана жогорку температуралуу аймактарда ар түрдүү болот. Бул болсо эритмедеги Термодиффузия Соре эффектиси (Ш.Соренин ысымынан) деп аталат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү