Типологиялык байланыш

Типологиялык байланыш – адабий процесстин же жеке жазуучунун чыгармачылыгындагы Тираж – 1) зайым же лотерея боюнча утуштарды, ошондой эле төлөнүүчү облигация же лотерея билеттеринин, баалуу кагаздардын номерин жана серияларын аныктоо үчүн уюштурулган утуш; 2) басылманын же бир автордун басмадан даярдалып жарык көргөн эмгегинин нускасынын саны.

Колдонулган адабияттарОңдоо