Титүүлүк – бир окуя-көрүнүштө же бир нече окуя-көрүнүштөргө мүнөздүү белгилерди, касиеттерди чогултуу. Бул түшүнүк адабият теориясында 19-кылымда (В. Г. Белинский) кеңири чагылдырылган. Ф. Энгельс жалпысынан бул мезгилдин көркөм өнөрүн түрдүү жагдайларда типтүү мүнөз түзүү доору катары белгилеген, Типтүү образ.

== Колдонулган адабияттар ==
  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Так илимдер (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9