Титул, титулдук барак – китеп графикасында жана полиграфияда – китеп жөнүндө жалпы маалымат берүүчү китептин барагы (мында китептин аты, автору, чыккан жери, жылы жана башка жазылат). Т. китептин биринчи бетинде контртитул менен бирдикте, оң жакта жайгашат жана мукабалык титул деп аталат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү