Ткандар (кабыкча түркүмү) (биол.)

Ткандар (кабыкча түркүмү) (биол.) – түзүлүшү жана/же келип чыгышы аткарган милдеттеринин жалпылыгы менен бириккен клеткалардын жана клеткалык эмес түзүмдөрдүн тутуму.

Колдонулган адабияттарОңдоо