Топоним (б.-грек. τόπος (topos) — «жер, орун», жана ὄνομα (onoma) — «ат, аталыш») — сөздөрүнөн келип чыккан жана геграфиялык бирдиктердин аталышын түшүндүрөт.

Топонимдерди топонимика илими изилдейт.

Топонимдердин түрлөрү

түзөтүү

Топонимдер бир нече класстарга бөлүнөт:

Булактар

түзөтүү