Тракторный завод — ар түрдүү шаарларда метро участкаларынын аты.