Транспирация ...

Фотосинтез жана Транспирация.

Транспирациянын сандык көрсөткүчтөрүОңдоо

Транспирациянын интенсивдүүлүгү — дм² кандайдыр бир убакыттын ичинде өсүмдүктөр сууну үттөр аркылуу буулантышы.

Транспирациялык коэффициент — өсүмдүтөрдүн 1 грам кургак затты топтогондо суунун канча граммда бууланып чыгышы.

АдабияттарОңдоо

  • В. И. Малиновский. Физиология растений. Учеб. пособие. — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2004.

ШилтемелерОңдоо