Тушкелди жетки эси

Тушкелди жетки эси (англ. Random-access memory, RAM) — компьютердин эс системасынын бөлүгү. Анда процессордун операция аткарылышы үчүн ага зарыл болгон маалыматтар жана командалар убактылуу сакталат. Милдеттүү шарты болуп, эстин даректүүлүгү эсептелет (ар бир машина сөзү жеке дарекке ээ). Берилмелерди (маалыматтарды) ТЖЭге же андан процессор менен берүү түздөн-түз же өтө тез эс аркылуу жүргүзүлөт.

ПКларда негизги эс катары колдонулган RAM модулдары

Колдонулган адабияттарОңдоо

Интернеттеги шилтемелерОңдоо