Түзүүчү – жыйнактын жана башка түзүлгөн чыгармалардын автору. Т-нүн автордук укугу материалдарды тандоо жана жайгаштыруу боюнча ал жүзөгө ашырган жана анын чыгармачыл эмгегинин жемиши болгон иш-аракетке байланышкан.

Колдонулган адабияттарОңдоо