Түштүк КавказКавказдын бир бөлүгү. Чоң Кавказдын Башкы же Суу бөлгүч кырка тоосунан түштүктү карай кеткен тарабы. Чоң Кавказдын түштүк капталынын көбүн, Колхида жана Кура-Аракс ойдуңдарын, Закавказье тайпак тоосун, Талыш тоолорун жана Ленкоран ойдуңун камтыйт. Закавказьеде Грузиянын басымдуу бөлүгү, Армения жана Азербайжан жайгашкан.

Закавказье.

Булактар

түзөтүү