Улуттук олимпиада комитети

(АУОК):

Ассоциация Акроним Дүйнөлүк картада
Африка ассоциациясынын улуттук олимпиадалык комитети ААУОК      Африка
Панамерикалык спорттук организация ПАСО      Америка
Азия Олимпиадалык совети АОС      Азия
Европалык Олимпиадалык комитеттери ЕОК      Европа
Океания Олимпиадалык комитеттери ООК      Океания