Устав – мамлекет (мамлекеттер), мүлк ээси, болбосо коомдук бирикмелер тарабынан белгиленген эрежелер жыйындысы. У-да иш-аракет статусу, мүнөзү жана мазмуну, негизги милдеттер менен максаттар аныкталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо