Уу, заар – зат, аны организмге анча көп эмес өлчөмдөрдө бергенде, денсоолуктун бузулуусуна (уулануусуна) же өлүмгө алып келет.Мисалы: цианиддер,уулуу металлдардын туздары өсүмдүктөн алынган ар түрдүү алкалоиддер ж.б

Колдонулган адабияттар

түзөтүү