Уулануу ышкысы (токсикомания)

Уулануу ышкысы (токсикомания) (гр. toxikоn – уу жана mania – алаңгазардык, шаттангандык) – ченемдик актыларда баңгилик катары таанылбаган (дарылык жана турмуш-тиричиликтик У. ы.) заттарды ашыкча колдонуу.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү