10-бүткүлкытайлык оюндарынын рамкасындагы ушу боюнча таймаш

Ушу(кыт. улут. 武術, жең. 武术) — кытайдын муш өнөрлөрү менен алардын негизинде жаралган азыркы спорт түрлөрүн түшүндүрүү үчүн колдонулган термин.

АныктамаОңдоо

Ушу (武术)[1] — бул, Кытайда болгон бардык муш өнөрлөрү үчүн жалпы аталыш. Эки иероглифтен турат: 武 wu («у») — «согуштук, уруштук» жана 术 shu («шу») — «өнөр, техника». Ар кайсы мезгилде ушул эле максат үчүн — уи (武艺), гошу (国术) ж. б. у. с. ар кандай терминдер колдонулуп келген — ошондуктан жазуудан кандайдыр бир терең философиялык маанини издөө таптакыр туура эмес.

Башка айтылыштарыОңдоо

  • Ву-шу, ву-ши, у-ши — туура эмес транскрипциясы.
  • Кун-фу (кантон наречиесинде), Гун-фу (расмий кытайчада) — сөзмө-сөз «өзүңдүн үстүңдөн иштөө/машыгуу», ошондой эле туруктуу машыгуулардын натыйжасын түшүндүрөт, Гонкондо у-шуну түшүндүрүү үчүн пайдаланылат, ошондой эле кунг-фу варианты да колдонулат.
  • Го-шу — сөзмөсөз «өлкөнүн көркөм өнөрү/улуттук искусство»; Кытай республикасынын тушунда кытайдын муш өнөрлөрүн түшүндүрүү үчүн колдонушкан термин, азыркы учурда Тайванда колдонулат.
  • У-и — сөзмөсөз «муш өнөр», императорлук Кытайдан калган эски термин.
  • Цюань-фа (сөзмөсөз «муштук усулдар») же Цюань-шу (сөзмөсөз «муштумдук искусство») — у-шу бөлктөрүнүн бири, кээде бул сөз бүт у-шунун синоними катары колдонулат.
  • Russindragon.org Ушу