Фаизханов Хусеин (18281866) — татар окумуштуусу, түрколог.
Санкт-Петербург университетинин чыгыш тилдер факультетинде түрк ж-а татар тилдери б-ча лекция окуган. Түрк палеографиясынын ж-а дипломатиясынын устаты.
Булгарлардын эпитафиялык эстеликтерин, Алтын Ордонун ж-а Крым хандыгынын архивдик документтерин изилдеген.
«Манас» дастаны ж-дө өз пикирин айткан.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз тарыхынын энциклопедиясы Б,2003