Факт (лат. factum – жасалган, ишке ашкан) – иштелген деген маанини билдирет.

1) Чындыктын, окуянын, жыйынтыктын синоними.

2) Логикада жана илимдин методологиясында Факт эмпирикалык окуунун формасы катары теорияга жана гипотезага каршы коюлат.

Илимде фактордун жыйынтыгы теориялардын жаралышына эмпирикалык негиз болот. Теорияны жана гипотезаны текшерүүдө Факт чоң роль ойнойт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Саясат тануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9