Фармакокинетика – дары-дармек заттарынын организмге түшүү, таасир этүү, ошондой эле анын чыгуу жолдору.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү