Фатализм (лат. fatalis – тагдырга жазмышка ишенүү; адам бул жашооде эч нерсени өзгөртө албайт; баары анын тагдырына жазылган деген көз караш).

Гректердин турмуш кудайлары

Байыркы мифологияда эле кудайлардын адамдарга таасиринин күчтүүлүгүн даңазалашкан. Философиянын тарыхында Фатализм концепциясына ар түрдүү интерпретация берилип келген. Фатализм тарыхый жактан реакциялык роль ойногон.


Колдонулган адабияттарОңдоо