Федералдык Чалгындоо Кызматы

Федералдык Чалгындоо Кызматы (англисче: Federal Bureau of Investigation) - Америка Кошмо Штаттарынын Адилет министрлигине караштуу мамлекеттик чалгындоо агенттиги. Агенттик 1908-жылы Чалгындоо Кызматы деген ат менен түзүлгөн. Аталышы 1935-жылы Федералдык Чалгындоо Кызматы болуп өзгөртүлгөн.