Фонограмма (үндөк)

Фонограмма (үндөк) – кандай гана болбосун материалдык алып жүрүүчүдө кабылдоого, кайра угузууга болгон аткаруучулардын жана башка үндөрдүн үн жазуулары.

Колдонулган адабияттарОңдоо