Формалдык социология

Формалдык социология – 19-кылымдын аягында 20-кылымдын башында пайда болгон социологиянын багыты. Анын өкүлдөрү эволюционисттик субстанциянын предмети – туруктуу социалдык форманын универсалдуулугу. Классикалык социологиянын өнүгүшүндө жана формалдашуусуна, Формалдык социологиянын өнүгүшүнө В. Дильтей, Г. Зиммель, Ф. Теннис, Л. Фон, Веце көп эмгектенишкен. Формалдык социология жалпы философиялык этиканын бөлүгү.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Саясат таануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9