Бенжамин Франклин

(Франклин Бенжамин барагынан багытталды)

Франклин Бенжамин (1706–1790) – америкалык ойчул, илимпоз, экономист, публицист жана саясий ишмер. Эгемендиктин декларациясы жана АКШ конституциясынын түзүүчүлөрүнүн бирден бир өкүлү. Саясий көз караштары боюнча Франклин Демократ. Учурдагы коомдук түзүлүштү реформалар аркылуу өркүндөтүү керек деген пикирди айткан. Өзүнүн чыгармаларында Франклин Кул элөөчүлүктү жана кул сатуучулукту кескин түрдө сындап, негрлердин жана индецтердин укугун коргогон. Франклин философиялык көз караштары Локк, Шефтсбери, У. Коллинз, Пристли сыяктуу философтордун чыгармачылыгы таасири астында калыптанган. Кыймылды материянын имманенттик касиети катары караган. Табиятта көз карандысыз мыйзамченемдүүлүктөр бар деген пикирге кошулган.

Franklin, 1825

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Саясат таануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9