Фредерик Сеңер (англ. Frederick Sanger, айтылышы: /ˈsæŋər/; 1918-жылы 13-август – 2013-жылы 19-ноябрь) - британиялык биохимик, эки жолу – эки кишиден бирөө, бир номинацияда (башкасы – Жон Бардин - физика жаатында) химия жаатындагы Нобель сыйлыгына ээ болгон, Сеңер, жалпысынан караганда эки Нобель сыйлыгына ээ болгон төртүнчү окумуштуу, илим жаатында эки Нобель сыйлыгына татыган үчүнчү окумуштуу. Сеңер 1958-жылы, "акзаттын, өзгөчө инсулиндин, түзүлүшү боюнча иш жүргүзгөнү үчүн" химия жаатындагы Нобель сыйлыгына ыйгарылган. 1980-жылы Уолтер Гилберт менен Сангер, "нуклеин кычкылдыктардын негиздеринин ыраатуулугуна аныктама бергендери үчүн" химия жаатындагы сыйлыгынын жарымын алган. Сыйлыктын башка жарымы Пол Бергке "нуклеин кычкылдыктардын, рекомбинанттык ДНКны эсепке алып, баштапкы изилдөөлөрү үчүн" ыйгарылган.

Фредерик Сеңер (1973).

Өмүр таржымалы түзөтүү

Илимий ишмердиги түзөтүү

Сыйлыктары түзөтүү

Шилтемелер түзөтүү