Фриз (французча  frise) – жасалгалык скульпторлукта жана живописте – горизонталдык тилке түрүндөгү дубалдын жогорку бөлүгүндө же имараттын ички же сырткы дубалындагы сүрөттүк же орнаменттик композиция. Архитектуралык жасалга менен окшоштугу боюнча Ф. термини кээде колдонмо көркөм өнөр жаатында да колдонулат.

Колдонулган адабияттарОңдоо