Хоншю - Жапония жайгашкан төрт эң чоң аралдардын бирөөсү.

Хоншю.