Машаякчылык

(Христианчылык барагынан багытталды)

Машаякчылык (орусча Христианство) эң кеңири таралган дүйнөдөгү диндердин бири болуп саналат.

Ыйса пайгамбар а.с. , (машаякчылардын көз карашында кудайдын уулу дешет)

Ал I кылымда пайда болгон. Андагы башкы каарман Ыйса (Иисус Христос),Ыйса пайгамбар Исламда пайгамбарлардын арасында болот. Ыйса Машайакты - Машаякчылар Адам Уулу менен Кудайдын Уулу дешет (Mатай 14:33), адам кудай болуп эсептеленет дешет, ал адамдардын күнөөлөрүн көтөрүп, айкаш жыгачка кадалып өлтүрүлгөн дешет. Ал тирилгенден кийин, асманга кайып болуп учуп кеткен деп ишенишет

Машаякчылык көз карашта;

Ыйсанын белгилүү шакирттери: Петир, Андрей, Жакып, Жакан, Филип, Барталамей, Томас, Тадай менен Жүйүт Искариот.

Бул диндин ыйык китеби эки бөлүктөн: Инжил менен Забурдан турат аны Машаякчылар Байыркы жана Жаңы Осуят деп которушат, экөө кошулуп Библия китебин түзөт , грекче библос китеп деп которулат. Байыркы осуятка Мусанын Беш китеби кирет. Анын биринчиси - "Башталыш" - дүйнөнүн жаралышы, Адам жана Обо эне, дүйнөлүк топон суу, Жусуп жана мисирдиктердеги туткун жөнүндө баяндалат. "Мисирден чыгуу" - экинчи китеп - жөөттөрдүн Мисирден кетүүсү, Муса жана анын насааттары жөнүндө баяндайт, кадаа-салттардын жыйындысы болуп эсептелет.
Төртүнчүсү - "Сандар" - жана бешинчи китеп - "Мыйзам кайталоо" - жөөттөрдүн мисирдик туткундан кийинки тарыхына арналган. Анан дагы Инжилде пайгамбарлардын, соттордун жана Асрайыл падышаларынын китептери, Давиддин псалмалар жыйнагы, Соломондун ырлар жыйнагы, Соломондун аңыз-китептери жана башкалар орун алган.

Машаякчылык - ири жана Ыбрайым менен дүйнөлүк диндер, мүчөлөрүнүн саны да, болжол менен 2,3 млрд менен, территориялык бөлүштүрүү боюнча - дүйнөнүн ар бир өлкөдө, жок дегенде, бир Ыйсаны жолдогондордун коомчулугу бар.[1]

Жаңы осуят төрт Жакшы кабардан (Евангилие): Марктын, Матайдын, Луканын, Жакандын жакшы кабарларынан, ыйык апостолдордун каттарынан, Жакандын Кудайчылдын аянынан (же "Апокалипсистен") турат.
1054-жылы христианчылык эки жыйынга: чыгыш жана батыш жыйындарына бөлүнөт. Батыштагысы католиктер деп, чыгыштагысы - православлиелик деп аталып калган.


Машаякчылык Кыргызстанда

Кыргызстандын жарандарынын 80-90% пайызы ислам динине кирет. Ал эми калган пайызын Орус Ортодокстуу Чиркөө түзөт. Кыргыз-машаякчылардын көбү - протестантизм бутагына кирет.

Кыргыз ичинде машаякчылык дини көп тараган эмес. Анткени көбү Иисус Христосту жөн эле пайгамбар деп эсептесе, машаякчылар аны Куткаруучу жана Кудай Баласы катары көрүшөт.

Маалымат булагыОңдоо

Тарыхка саякат, Бишкек, 1996. Саплина Е.В., Саплин А.И.

Интернеттеги шилтемелерОңдоо

Кыргыз тилиндеги Инжил:
Библияга

Бүткүлдүйнөлүк библиялар жыйнагы

Библияга

Кыргызча Библия

Кыргызча Толук Библия

ЖазууларОңдоо

  1. Ири жана Ыбрайым менен дүйнөлүк диндер.