Христос - диний миф боюнча христиан динине негиз салуучу.

Б.з. II к. аягында жалпы жолунан калыптанып калган христиан окуусу боюнча Иисус Христос адамдарды күнөөдөн «арылтуучу», кудай уул, жаңы динди үгүттөөчү.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык сөздүк. – Б.: 2015. -496 б. ISBN 978-9967-27-790-8