Хронология (грекче chronos – убакыт; logos – илим) 1. тарыхый окуялардын мезгилдик ырааттуулугу; 2. мезгил ченемдерин изилдөөчү илим. Профессор, илимпоз Вальверденин айтуусуна караганда Хронология тарыхтын эң жакын жардамчысы

Булактар түзөтүү

“Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия” Бишкек 2003.
“Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору”
“И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети”
“Башкы ред. Ү.А. Асанов, жооптуу ред. А.А. Асанканов”.
“Ред кеңеш: Ө.Ж. Осмонов (төрага) Т.Н. Өмүрбеков”