Чайрыкер – бирөөнүн жеринде анын эмгек куралдарын пайдалануу менен эгиндин – түшүмдүн бир бөлүгүн алуучу жерсиз дыйкан.

АдабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.