Чала казактар (каз. шалақазақтар, орус. шала-казахи) — татар, сарт, уйгур менен казактардан пайда болгон тукуум-журат[1].

Бүгүнкү заманда — казак тилин билбей, казак маданиятын, салтын урматтабай жүргөн казактардын лакап аталышы. Бул сөз андан тышкары, атасы же энеси казак эместер үчүн колдонулат[2].

Андан тышкары, «чалаказактар» деп казактын мамбет уруунун бөлүгүнүн жана кыргыздардын сарыбагыш уруунун абла бөлүгүнүн аталыштары.

Тиркемелер

түзөтүү