Чоң адрон коллайдери (ЧАК) — дүйнөдөгү эң чоң жана эң жогорку энергиялуу бөлүкчөлөрдүн коллайдери.

Чоң адрон коллайдеринин туннели

Булактар түзөтүү