Чөнөк (Puppis) – Түштүк жарым шардагы топ жылдыз.

Чөнөк топ жылдызы

1763-жылы француз астроному Н. Луи де Лакайль бул чоң топ жылдызды 3 бөлүккө: Чөнөк, Киль жана Парус деп бөлгөн. Эң жарык жылдызы Наос «кеме» деген жылдыз. КМШнын түштүк кеңдиктеринде кеч күздө жана кышында көрүнөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
  • Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу редактор: Э. Мамбетакунов