Шаманизм (эвенк тилинде шаман «ээликкен», «өзүн жоготкон адам») - ритуалдык экстаз абалындагы шамандын арбактар менен сүйлөшүүлөрүнө, анын арбактардын жардамы менен көз ачыктык кылышына, оорулардын даба алышына ж.б. негизделген диндин алгачкы формасы.

Шаманизм диндин башка формалары менен батыша бериши мүмкүн, анын элементтери кийишси көптөгөн диндерде сакталып калган.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Каратаев, Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз-Түрк "Манас" университети, 2003. - 265 бет. - ISBN 9967-21-621-2.