Шаты — өйдө карай көтөрүлүп чыгуу, түшүү үчүн ылайыкталып жасалган тепкич. Бир орундан башка орунга алып жүрмө жана имараттарга бекитилген шатылар бар.

Алюминийден жасалган шаты