Шорпо (французча: soupe) — кайнатып бышырылган эттин ширеси, чыгы.

Шорпо