Сорпо

(Шорпо барагынан багытталды)

Сорпо — кайнатып бышырылган эттин ширеси, чыгы.

Сорпо