ШТЕЙНЕР Рудольф (1861–1925) – немис философмистиги, жазуучу. Алдын-ала окуп үйрөнүп чыккандан кийин, Гегелдин табият таануу боюнча эмгектерин басып чыгарган (1883–1897); 1902-жылы теософиялык коомду немис бөлүмүнүн генералдык катчысы; 1912-ж. Антропософиялык коомду түзгөн.

ШТЕЙНЕР Рудольф

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Штейнер Р. Мой жизненный путь. — М: Evidentis, 2002. — ISBN 5-94610-012-2.
  • Штейнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения. — Ереван: Ной, 1993. — ISBN 5-8079-0263-7.