Шыпыргы — шыпыруу үчүн колдонулуучу кылдан же чырпыктан жасалган узун саптуу щётка.
Шыпыргычты жасоодо табигый жана синтетикалык материалдар колдонулат. Шыпыргы - бул бадалдын, чөп өсүмдүктүн же синтетикалык катуу ийкемдүү жипчелердин узундугу (көбүнчө 20-50 см) сабагынын (бутактарынын) узундугу 2 метрге чейин камырга бекитилет.

Короо шыпыргысы