Эвристика (гр. heurisko – иликтөө, ачуу) – ойлоп табуу өнөрү; методикалык жол менен жаңы нерсени табуу өңүтү. Эвристикалык жаңыны ойлоп табууга, ачууга, эле жаңылыкты (жаңы идеяларды, жаңы фактыларды) атоого байланышкан түшүнүк; изилдөө үчүн жардамчы каражат катары алып гипотезалар маанилүү Эвристикалык дөөлөттөр болуп саналат. Илимий баяндоодогу Эвристикалык метод системалык баяндоого карама-каршы келүү менен, илимий натыйжаларды табууга алып келген жолдору баяндоону билдирет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Саясат таануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9