Экономикалык ишкердүүлүк

Экономикалык ишкердүүлүк – максаты менен түрүнө карабастан, юридикалык жана жеке жактар тарабынан жасалган баардык иш-аракеттердин түрлөрүн камтып турат. Экономикалык ишкерлик ошондой эле субъектин аткарымдык, инвестициялык жана каржылык иштерин да өзүнө камтыйт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү