Эмблема (латынча emblema; грек. еmblema – кошумча, томпок кооздук) – маанилүү түшүнүктү же абстракттуу идеяны кандайдыр шарттуу белгинин же сүрөттүн жардамы менен түшүндүрүү, белгилөө (мисалы, беш жылдыз Кызыл Армиянын Э-сы). Символдон айырмаланып, Э. түшүнүктүн мазмунун же идеясын көркөм чагылдырууга аракет кылбайт жана алар менен шарттуу түрдө гана байланышып турат. Сөз колдонуу практикасында көбүнчө «символ» менен «эмблема» терминдери жакындашып кетет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү