Эмир – Чыгыштагы кээ бир мусулман өлкөлөрүндө өлкө башкаруучуларынын наамы (титулу).

АдабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.