Эпистемология (гр. episteme – билим ж-а ... логия) – таанып билүү теориясы, гносеология.

Эпистемология термини англиялык, америкалык, ошондой эле франция ж-а немец буржуазиялык философиясында колдонулат. Эпистемология термининин илимге киргизилиши шотланд философу Дж. Ферьеге ыйгарылып жүрөт. Ал болсо философияны онтология ж-а Э. деп, экиге ажыраткан.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8