Эрстед – магнит талаасынын чыңалышынын СГС системасындагы бирдиги. Х.Эрстеддин ысымы менен атаган.

Чыңалышы 1 Э ге барабар болгон магнит талаасынын вакуумдагы индукциясы 1 Гс ка барабар. 1Э = (1/4π)⋅103А/м = =79,5775А/м.

Колдонулган адабияттарОңдоо