Эр эңиш — эки балбандын ат үстүндөгү алышуусу. Бул оюн-шооктун келип чыгуусу ат үстүндөгү салгылашуусунда куралынан тигил, же бул себеп менен ажырап калган жоокерлердин ат үстүндөгү кармашуусуна шартталган. Жоокерчилик заман үчүн бул алышуу өтө зарыл болгондуктан, бара-бара каршылаштардын бул алышуусу аскердик-прикладдык оюндардын катарына кирип, бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп калган. "Манас" эпосунда Көкөтөйдүн ашындагы Чыноончу менен Шаңдөөгөрдүн эңищи мунун далили:

Кыргыздын улуттук спорту "Оодарыш" Кыргызстандын почта паркасында
Эр эңиш же Оодарыш деп аталган ат үстүндөгү спорт түрү

Алар эңиш салсын деп,

Чабендеси жеңсин деп,

Көкбөрү кылган улактай

Көрүнө аттан эңсин деп (Сагымбай Орозбаков, 3. 254— 255).

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • "Манас" энциклопедиясы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, - 1995. 1-т. - 440 б. ISBN -5-89750-013-4