Эстетика (грек тилинен aisthetikos - сезүүчү):

  1. искусстводо, көркөм чыгармачылыкта, табиятта жана турмушта сулуулуктун маңызы жана формасы тууралуу окуу; адамдын болмуш көрүнүштөрүнө эстетикалык баа берүүсүн жана көркөм иш-аракеттер чөйрөсүн изилдеген философиялык илим. Э. терминин адегенде немец философу Баумгартен А. колдонгон (1735 ж.);
  2. искусствого же анын кандайдыр бир түрүнө бирөөнүн көз караштарынын системасы;
  3. нерседеки сулуулук, көркөмдүүлүк.