Ээлик – менчик ээсинин ыйгарым укуктарынын бири. Ээлик кылуу укугу – мүлккө иш жүзүндө ээ болуу мүмкүнчүлүгүнүн юридикалык жактан камсыз кылынышы. Мүлккө ээси эле эмес, комиссионер , мүлктү сактоочу, ташып жеткирүүчү (ташып жеткирүү үчүн берилген буюмдарга карата), барымта кармоочу, мүлктү жалдоо келишими боюнча жалдоочу (ижарачы), акысыз пайдалануу жөнүндөгү келишим боюнча мүлк берилген жак ж. б. дагы мыйзамдуу (титулдук) ээлик кыла алат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү