Юридика илими – укукту социалдык ченемдин өзгөчө тутуму, укук колдонуу ишинин артараптуу жагдайы катары изилдей турган коомдук илим. Азыркы көрүнүшүндө ал бирнече тармактарга жиктелет: жарандык укук илими, кылмыш-жаза укук илими, мамлекет жана укук теориясы, укук тарыхы, укук окуусу ж. б. у. с. Колдонмо Ю. и-не сот медицинасы , сот психиатриясы , криминалчылык , кылмыштаануу , юридика психологиясы ж. б. кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо